Vložení životopisu do databáze

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do personální agentury Solutions HR Specialists, s. r. o. dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů za účelem zprostřekování zaměstnání, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tento souhlas poskytujete na dobu 5 let a může být Vámi kdykoliv písemně odvolán. (plné znění souhlasu – viz níže)

Souhlasím s tím, aby společnost Solutions HR Specialists, s. r. o. a její sesterská společnost Accord Group Ceska, s. r. o. a jejich partnerské společnosti v regionu EU vyjmenované níže:

  • Accord Group Ceska, s. r. o., Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ48584789
  • Accord Group Polska Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5251020801
  • Accord Group Resurse Umane SRL, str Nicolae Iorga nr 13, corp A, et 1, sector 1, 010432 Bucuresti, DIČ: RO28146473
  • Nuvadis Interim Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252720771
  • Nuvadis Outsourcing Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252721836
  • Nuvadis Talents Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252368110
  • Solutions HR Specialists, s. r. o., Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ26190885

zpracovaly a uchovaly prostřednictvím elektronických prostředků ve své interní databázi mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v jeho pozdějším platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to v rozsahu, v jakém jsem jim je předal/a a pracovaly s nimi výhadně za účelem zprostředkování pracovní příležitosti.

Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je vydán pouze pro vnitřní potřebu společností uvedených výše a mohu jej kdykoliv odvolat. Jakékoliv předání poskytnutých údajů třetí straně je podmíněno mým souhlasem.

Souhlas se vydává na dobu 5 let a může být po vzájemné písemné dohodě obou stran upraven.

Sesterské firmy

Hledáte Interim manažera?

Accord Group Interim Managers and Consultants

Pořebujete najít manažera pro svou firmu?

Accord Group