Naše služby – Leadership

Personální poradenství a audit

Personální poradenství je určeno klientům, kteří potřebují poradit při výběru, vzdělávání, motivaci, analýzou současného stavu či pomoci při změnách organizační struktury.

Personální audit – slouží jako nástroj ke zmapování stávající situace ve firmě. Je to nezávislá analýza jednotlivých procesů, postupů a ukazatelů v oblasti řízení lidských zdrojů, která umožňuje získat ucelený pohled na lidské zdroje ve společnosti. Může být zaměřen na jednotlivce nebo na celou společnost.

Na základě získaných informací je vypracována auditní zpráva, která popisuje aktuální situaci, upozorňuje na rizikové stavy s doporučením na jejich eliminaci. Součástí závěrečné zprávy je hodnocení efektivity práce jednotlivých zaměstnanců, eventuálně návrhy na organizační změny, motivaci jednotlivců i týmu.

Zároveň je optimálním prostředkem pro přípravu firemního vzdělávání.

Výhody spolupráce se Solutions:
 • Naši zkušení profesionálové z oboru psychologie Vám pomohou identifikovat specifické potřeby Vaší společnosti a zaměstnanců.
 • Na základě zjištěných faktů Vám navrhneme možnosti optimálního řešení dané situace.

Assessment a Development Centrum

Cílem Assessment a Development Centra je zmapování a posouzení potenciálu kandidátů či interních zaměstnanců firmy. Tuto službu je možné použít pro různé skupiny lidí a s různým cílem:

 • nábor nových zaměstnanců
 • součást manažerského školení a management auditu
 • hodnocení zaměstnanců u nových akvizic nebo při plánovaném propouštění

Výsledek pomáhá při rozhodování o náboru nebo při systematickém plánování a řízení rozvoje pracovníků.

Výhody spolupráce se Solutions:
 • Náš psycholog připraví program na míru potřebám klienta a vypracuje komplexní zprávu.

Interim HR Management

Cílem Interim HR Managementu je poskytnout pomocnou ruku společnostem, které potřebují na určitou dobu svěřit řízení HR oddělení do rukou odborníků – externistů, poskytujících kompletní podporu na profesionální úrovni.

Konzultant se stává plnohodnotným členem týmu, pracuje jako interní zaměstnanec.

Výhody spolupráce se Solutions:
 • Jsme připraveni poskytnout okamžité řešení.
 • Působíme přímo v sídle klienta.

Psychologická diagnostika

Cílem psychologické diagnostiky je odhalit preferované styly chování a zjistit pracovní výkonnost. Je zaměřena na osobní, pracovní, manžerské, interpersonální a výkonnostní kompetence. Psycholog naší společnosti využívá baterii standadizovaných psychologických dotazníků a testů.

Výsledek psychologické diagnostiky pomáhá při rozhodování o náboru pracovníka nebo při rozvoji jeho kariéry.

Výhody spolupráce se Solutions:
 • Náš zkušený psycholog využívá soubor standardizovaných psychologických dotazníků a testů.

Hodnocení 360°

Je moderní a relativně objektivní nástroj, který umožňuje zjistit úroveň jednotlivých schopností / kompetencí u měřené osoby. Jako součást programu rozvoje pomáhá ukázat silné stránky a oblasti pro další rozvoj. Nástrojem pro získávání tohoto typu zpětné vazby bývá většinou strukturovaný dotazník.

Za hlavní výhody hodnocení 360° se považuje lepší kvalita zpětné vazby z více zdrojů.

360˚ zpětná vazba je efektivní nástroj pro:

 • hodnocení potenciálu zaměstnanců skrze jejich klíčové kompetence
 • zpětnou vazbu od nadřízeného, kolegů a podřízených
 • doporučení dalšího rozvoje
Výhody spolupráce se Solutions:
 • Náš psycholog připraví dotazník na míru pro všechny hodnotitele a vypracuje komplexní zprávu.

Koučování

Součástí poradenství může být i navržení koučování managementu nebo jednotlivců. Koučování přispívá ke zvýšení schopnosti sebereflexe, rychlému rozvoji pracovních schopností a dovedností, rozvoji sebe a organizace, využívání vlastních možností a osobní spokojenosti.

Naše společnost spolupracuje s certifikovanými kouči. Výběr kouče je individuální a záleží na osobních preferencích zákazníka.

Výhody spolupráce se Solutions:
 • Spolupracujeme s certifikovanými kouči s dlouholetou praxí.

Interkulturní vzdělávání

Cílem interkulturního vzdělávání je předcházet chybám, které plynou z odlišného kulturního a sociálního zázemí. Dále pak umožnit snadnou adaptaci zaměstnaců v cizím pracovním prostředí a posílit jejich klíčové interkulturní dovednosti.

Součástí interkulturního vzdělávání není jen výuka a procvičení získaných dovedností, ale také případné konzultace a informační materiály.

Výhody spolupráce se Solutions:
 • Máme zkušenosti se stabilizací mezinárodních týmů.
 • Vytváříme projekt, který odpovídá aktuálním potřebám klienta.

Outplacement

Cílem outplacementového poradenství je koučovat odcházející pracovníky k pozitivnímu přístupu a k hledání nového pracovního zařazení. Odcházející zaměstnanci získají odbornou asistenci, komplexní informace a doporučení, jak řešit vzniklou situaci.

Projekt Outplacementové podpory je složen ze 3 fází. V přípravné fázi se tvoří harmonogram celého projektu a komunikuje především s příslušnými úřady. Následuje den “D”, kdy se předají všechny relevantní informace zaměstnacům. Na to navazují individuální schůzky se zaměstnanci, které jsou založeny na koučovacím přístupu.

Díky komplexnímu řešení a citlivému přístupu k odcházejícím zaměstnancům pomáháme zároveň zaměstnavateli zachovat si dobré jméno na pracovním trhu.

Výhody spolupráce se Solutions:
 • Máme zkušenosti s řešením náročných situací pracovníků.
 • Našim klientům pomáháme omezit negativní vlivy restrukturalizačního procesu.
Sesterské firmy

Hledáte Interim manažera?

Accord Group Interim Managers and Consultants

Pořebujete najít manažera pro svou firmu?

Accord Group