CS

Alternativní pravda v životopise. Jak nemazat neúspěchy a proměnit je ve výhodu?

Jana Martinová 2021-05-28

“Zkusili jste to. Nepodařilo se. Hoďte to za hlavu. Zkuste to znovu. Znovu se nezdaří. Selžete trochu lépe.” – Samuel Beckett

Selhání je škola lídrů – jsou toho plné manažerské příručky, videa a blogy. A přesto pozorujeme v posledních měsících stále častěji, jak manažeři v Čechách přizpůsobují nebo zkracují své životopisy, uvádí v nich jen úspěšné kapitoly svého působení a sloupek s časovou osou pak upraví tak, aby to sedělo.

Proč to dělají, jaké to může mít důsledky a jaké jsou k tomu alternativy ?

Proč ?

Působíme dlouho na poměrně malém trhu a většinou zakopneme o zamlčené etapy v životopise buď díky starší verzi v databázi, nebo při získávání referencí. Vždy se pak kandidáta ptáme na důvody a dostáváme od nich nejrůznější, někdy dost osobní odpovědi.

Mezi nimi však vystupují dvě poměrně zásadní tendence, které v nás vzbuzují obavy:

  • Ve “veřejném životě” se stále více prosazuje “alternativní pravda”. Argument, který slyšíme, zní: Když veřejní činitelé lžou a nebo zamlčují svou minulost bez následků, proč bychom nemohli i my?
  • Po zavedení přísných pravidel na ochranu osobních informací se zdánlivě všichni smiřujeme s “don’t ask don’t tell” přístupem, kdy se neptáme, abychom se druhého nedotkly a zároveň neodpovídáme na otázky, který nám nikdo nepoložil.

Jaké jsou možné následky?

„You always meet twice“ – toto platí i v pracovním životě. Nikdy nevíte, s kým se na novém působišti znovu setkáte. A o své dobré jméno přijdete také jen jednou v životě, aspoň u těch lidí, kteří si na reputaci zakládají.

V době sociálních médií je možné ověřit informace z životopisu poměrně snadno, a proto se vyplácí transparentnost pro zachování vlastní kredibility. Vždy, když vyplývá další verze profesní dráhy kandidáta nebo kolegy, dochází ke ztrátě důvěry. Pokud se to stane až po nástupu nového kolegy, je to o to horší.

Ztráta důvěry vede k nedůvěře a podezíravosti, následují přehnané kontroly a dynamika týmu je jednou pro vždy poškozená. Při této hře všichni prohrávají. Zní vám to povědomě?

Co se týče nás, konzultantů: pokud někdo zkracuje písemné CV, nebo – což je horší – při pohovoru, poškozuje ho to v našich očích mnohem více, než když vysvětlí vlastní neúspěch anebo období častých změn před mnoha lety.

Když se dozvíme o nesrovnalosti v životopise manažera, musíme jej/ji na to upozornit a také to komunikovat našemu zákazníkovi, jinak se prohřešíme vůči naší profesní etice.

Pokud se o nesrovnalosti dozvíme až poté, co jsme kandidáta odprezentovali, dáváme všanc důvěru zákazníka v nás jako profesionály a cítíme se podvedeni a nerespektováni kandidátem. Nezmění to však nic na naší povinnosti předat informace, které jsme o kandidátovi zjistili neodkladně zákazníkovi, který pak ve většině případů od kandidáta odstoupí.

Existují alternativy k “prolukám” v životopisech?

Ano, naštěstí zde jsou.

Pokud si dáte práci zamyslet se nad svou kariérou, najdete důvody i pro svá špatná rozhodnutí, která vedla k neúspěchům. Můžete na nich ukázat, co jste se ze svých chyb naučili a získat tak respekt u budoucích partnerů. Přiznat se k vlastním chybám a umět se s nimi vyrovnat, to svědčí o sebereflexi, vyzrálosti a pokoře. A také o tom, že jste schopni se přizpůsobit novým výzvám, čili o všech předpokladech potřebných k vedení týmu v náročném období.

Pokud bojujete při psaní profesního životopisu s prezentací neúspěchů, obraťte se na nás o pomoc, pomůžeme Vám postavit se k nim čelem. Vyplatí se Vám to a také vám to pomůže lépe se ptát a více se dozvědět při náboru kolegů do vlastního týmu.