Entering CV into our database

Hereby, we would like to inform you that by submitting your resume and until its dismissal in writing (e-mail or letter), you consent to storage your personal data in Solutions HR Specialists internal database and to the processing of your personal data by Solutions HR Specialists for the recruitment purpose within the meaning of the Act No.101/2000 Coll. on personal data protection.

Souhlasím s tím, aby společnost Solutions HR Specialists, s. r. o. a její sesterská společnost Accord Group Ceska, s. r. o. a jejich partnerské společnosti v regionu EU vyjmenované níže:

  • Accord Group Ceska, s. r. o., Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ48584789
  • Accord Group Polska Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5251020801
  • Accord Group Resurse Umane SRL, str Nicolae Iorga nr 13, corp A, et 1, sector 1, 010432 Bucuresti, DIČ: RO28146473
  • Nuvadis Interim Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252720771
  • Nuvadis Outsourcing Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252721836
  • Nuvadis Talents Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252368110
  • Solutions HR Specialists, s. r. o., Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ26190885

zpracovaly a uchovaly prostřednictvím elektronických prostředků ve své interní databázi mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v jeho pozdějším platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to v rozsahu, v jakém jsem jim je předal/a a pracovaly s nimi výhadně za účelem zprostředkování pracovní příležitosti.

Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je vydán pouze pro vnitřní potřebu společností uvedených výše a mohu jej kdykoliv odvolat. Jakékoliv předání poskytnutých údajů třetí straně je podmíněno mým souhlasem.

Souhlas se vydává na dobu 5 let a může být po vzájemné písemné dohodě obou stran upraven.

Our network

Looking for an Interim Manager?

Accord Group Interim Managers and Consultants

Need to find a manager for your company?

Accord Group