EN

Poslat životopis

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do společnosti Solutions HR Specialists, s. r. o. dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů.

Plné znění souhlasu je uvedeno níže.

Souhlasím s tím, aby společnost Solutions HR Specialists, s. r. o. a její sesterské společnosti v regionu EU vyjmenované níže:

  • Accord Group Ceska, s. r. o., Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ48584789
  • Accord Group Resurse Umane SRL, str Nicolae Iorga nr 13, corp A, et 1, sector 1, 010432 Bucuresti, DIČ: RO28146473
  • Solutions HR Specialists, s. r. o., Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ26190885

zpracovaly a uchovaly prostřednictvím elektronických prostředků ve své interní databázi mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v jeho pozdějším platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to v rozsahu, v jakém jsem jim je předal/a a pracovali s nimi výhradně za účelem zprostředkování pracovní příležitosti.

Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je vydán pouze pro vnitřní potřebu společností uvedených výše a mohu jej kdykoliv odvolat. Jakékoliv předání poskytnutých údajů třetí straně je podmíněno mým souhlasem.

Souhlas se vydává na dobu 5 let a může být po vzájemné písemné dohodě obou stran upraven.